אתם במרכז


חיילים משוחררים

משתחררים מהצבא ומהדאגות ???...

אחרי מיליון פעמים ששאלתם את עצמכם "עד מתי"... ???
הגיע סוף סוף תאריך השחרור !
אחרי שבוע בבית שטחנתם את המיטה בשינה, לא הפסקתם לאכול, להיות כל רגע פנוי עם חברים ולהרגיש את החופש... התחילו המחשבות על החיים האמיתיים !!! הקולות של אימא ואבא שתזיזו את עצמכם התחילו להיות חופרים.

איפה להתחיל לעבוד ? מאיפה מתחילים ? איך משלמים את הכול ? ......

כאן מרכז צעירים נכנסים לתמונה !!!
מרכז צעירים והון האנושי שמח ללוות אתכם במהלך השירות שלכם ולקראת שחרורכם מצה"ל /השירות הלאומי-אזרחי ובצעדיכם הראשונים לקראת החיים האזרחיים.
המרכז מהווה שלוחה ישירה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ובמסגרתו תוכלו לקבל את כל המידע הנחוץ לכם
לקראת השחרור ולאחריו בתחומי זכויות חיילים משוחררים, תעסוקה, השכלה גבוהה, תרבות ומנהיגות.
השתחררתם ? הכירו את זכויותיכם על קצה המזלג:
מיהו חייל משוחרר ?
חייל משוחרר הזכאי להטבות ייחודיות, הוא כל מי ששירת לפחות 12 חודשים (או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות) תקופת הזכאות נמשכת עד חמש שנים מיום השחרור משירות החובה.

 

הזכויות וההטבות המגיעות לחייל המשוחרר:
א. זכויות שניתנות מתוקף חוק קליטת חיילים משוחררים
1. מענק שחרור – המענק מועבר ישירות לחשבון בנק, לכל מי שנחשב חייל משוחרר, תוך 20 עד 60 ימים ממועד סיום השרות הסדיר. כסף מזומן שיושב בחשבון ואפשר לעשות בו מה שבא לכם !

2. פיקדון אישי – מימוש כספי הפיקדון האישי יתאפשר במהלך 5 השנים מיום השחרור למטרות הבאות בלבד:
- נישואין (מימוש הפיקדון יתממש רק לאחר מועד הנישואין)
- פתיחת עסק
- לימודים (גם קורסי הכנה לפסיכומטרי)
- קניית דירה
- הכשרה מקצועית

3. הקרן לסיוע נוסף - מעניקה סיוע לצורך לימודים במכינות קדם אקדמיות הנדסאים וטכנאים.
ב. זכויות שניתנות מתוקף חוק ביטוח לאומי:
מענק עבודה נדרשת - מענק מלא מוענק לכם (בנוסף למשכורת) על 150 ימי עבודה. מענק חד-פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך 6 חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת (למעט עבודות פקידות) בתחומים הבאים: תחנות דלק, אתרי בנייה, בתי מלון, אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה וסיעוד.

הזכאות למענק
על פי חוק הביטוח הלאומי, המענק משולם לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך שישה חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת בתחומים שצוינו לעיל. המענק ישולם גם למסיימי שירות לאומי שהשלימו 24 חודשי שירות לאומי וכן למסיימי שירות שנישאו בתקופת השירות הלאומי - בתנאי ששירתו 6 חודשים לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות. מסיימי השירות האזרחי אינם זכאים על פי החוק למענק עבודה נדרשת.

חיילים משוחררים

משתחררים מהצבא ומהדאגות ???...

אחרי מיליון פעמים ששאלתם את עצמכם "עד מתי"... ???
הגיע סוף סוף תאריך השחרור !
אחרי שבוע בבית שטחנתם את המיטה בשינה, לא הפסקתם לאכול, להיות כל רגע פנוי עם חברים ולהרגיש את החופש... התחילו המחשבות על החיים האמיתיים !!! הקולות של אימא ואבא שתזיזו את עצמכם התחילו להיות חופרים.

איפה להתחיל לעבוד ? מאיפה מתחילים ? איך משלמים את הכול ? ......

כאן מרכז צעירים נכנסים לתמונה !!!
מרכז צעירים והון האנושי שמח ללוות אתכם במהלך השירות שלכם ולקראת שחרורכם מצה"ל /השירות הלאומי-אזרחי ובצעדיכם הראשונים לקראת החיים האזרחיים.
המרכז מהווה שלוחה ישירה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ובמסגרתו תוכלו לקבל את כל המידע הנחוץ לכם
לקראת השחרור ולאחריו בתחומי זכויות חיילים משוחררים, תעסוקה, השכלה גבוהה, תרבות ומנהיגות.
השתחררתם ? הכירו את זכויותיכם על קצה המזלג:
מיהו חייל משוחרר ?
חייל משוחרר הזכאי להטבות ייחודיות, הוא כל מי ששירת לפחות 12 חודשים (או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות) תקופת הזכאות נמשכת עד חמש שנים מיום השחרור משירות החובה.

 

הזכויות וההטבות המגיעות לחייל המשוחרר:
א. זכויות שניתנות מתוקף חוק קליטת חיילים משוחררים
1. מענק שחרור – המענק מועבר ישירות לחשבון בנק, לכל מי שנחשב חייל משוחרר, תוך 20 עד 60 ימים ממועד סיום השרות הסדיר. כסף מזומן שיושב בחשבון ואפשר לעשות בו מה שבא לכם !

2. פיקדון אישי – מימוש כספי הפיקדון האישי יתאפשר במהלך 5 השנים מיום השחרור למטרות הבאות בלבד:
- נישואין (מימוש הפיקדון יתממש רק לאחר מועד הנישואין)
- פתיחת עסק
- לימודים (גם קורסי הכנה לפסיכומטרי)
- קניית דירה
- הכשרה מקצועית

3. הקרן לסיוע נוסף - מעניקה סיוע לצורך לימודים במכינות קדם אקדמיות הנדסאים וטכנאים.
ב. זכויות שניתנות מתוקף חוק ביטוח לאומי:
מענק עבודה נדרשת - מענק מלא מוענק לכם (בנוסף למשכורת) על 150 ימי עבודה. מענק חד-פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך 6 חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת (למעט עבודות פקידות) בתחומים הבאים: תחנות דלק, אתרי בנייה, בתי מלון, אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה וסיעוד.

הזכאות למענק
על פי חוק הביטוח הלאומי, המענק משולם לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך שישה חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת בתחומים שצוינו לעיל. המענק ישולם גם למסיימי שירות לאומי שהשלימו 24 חודשי שירות לאומי וכן למסיימי שירות שנישאו בתקופת השירות הלאומי - בתנאי ששירתו 6 חודשים לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות. מסיימי השירות האזרחי אינם זכאים על פי החוק למענק עבודה נדרשת.


חיילים משוחררים

משתחררים מהצבא ומהדאגות ???...

אחרי מיליון פעמים ששאלתם את עצמכם "עד מתי"... ???
הגיע סוף סוף תאריך השחרור !
אחרי שבוע בבית שטחנתם את המיטה בשינה, לא הפסקתם לאכול, להיות כל רגע פנוי עם חברים ולהרגיש את החופש... התחילו המחשבות על החיים האמיתיים !!! הקולות של אימא ואבא שתזיזו את עצמכם התחילו להיות חופרים.

איפה להתחיל לעבוד ? מאיפה מתחילים ? איך משלמים את הכול ? ......

כאן מרכז צעירים נכנסים לתמונה !!!
מרכז צעירים והון האנושי שמח ללוות אתכם במהלך השירות שלכם ולקראת שחרורכם מצה"ל /השירות הלאומי-אזרחי ובצעדיכם הראשונים לקראת החיים האזרחיים.
המרכז מהווה שלוחה ישירה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ובמסגרתו תוכלו לקבל את כל המידע הנחוץ לכם
לקראת השחרור ולאחריו בתחומי זכויות חיילים משוחררים, תעסוקה, השכלה גבוהה, תרבות ומנהיגות.
השתחררתם ? הכירו את זכויותיכם על קצה המזלג:
מיהו חייל משוחרר ?
חייל משוחרר הזכאי להטבות ייחודיות, הוא כל מי ששירת לפחות 12 חודשים (או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות) תקופת הזכאות נמשכת עד חמש שנים מיום השחרור משירות החובה.

 

הזכויות וההטבות המגיעות לחייל המשוחרר:
א. זכויות שניתנות מתוקף חוק קליטת חיילים משוחררים
1. מענק שחרור – המענק מועבר ישירות לחשבון בנק, לכל מי שנחשב חייל משוחרר, תוך 20 עד 60 ימים ממועד סיום השרות הסדיר. כסף מזומן שיושב בחשבון ואפשר לעשות בו מה שבא לכם !

2. פיקדון אישי – מימוש כספי הפיקדון האישי יתאפשר במהלך 5 השנים מיום השחרור למטרות הבאות בלבד:
- נישואין (מימוש הפיקדון יתממש רק לאחר מועד הנישואין)
- פתיחת עסק
- לימודים (גם קורסי הכנה לפסיכומטרי)
- קניית דירה
- הכשרה מקצועית

3. הקרן לסיוע נוסף - מעניקה סיוע לצורך לימודים במכינות קדם אקדמיות הנדסאים וטכנאים.
ב. זכויות שניתנות מתוקף חוק ביטוח לאומי:
מענק עבודה נדרשת - מענק מלא מוענק לכם (בנוסף למשכורת) על 150 ימי עבודה. מענק חד-פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך 6 חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת (למעט עבודות פקידות) בתחומים הבאים: תחנות דלק, אתרי בנייה, בתי מלון, אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה וסיעוד.

הזכאות למענק
על פי חוק הביטוח הלאומי, המענק משולם לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך שישה חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת בתחומים שצוינו לעיל. המענק ישולם גם למסיימי שירות לאומי שהשלימו 24 חודשי שירות לאומי וכן למסיימי שירות שנישאו בתקופת השירות הלאומי - בתנאי ששירתו 6 חודשים לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות. מסיימי השירות האזרחי אינם זכאים על פי החוק למענק עבודה נדרשת.

חיילים משוחררים

משתחררים מהצבא ומהדאגות ???...

אחרי מיליון פעמים ששאלתם את עצמכם "עד מתי"... ???
הגיע סוף סוף תאריך השחרור !
אחרי שבוע בבית שטחנתם את המיטה בשינה, לא הפסקתם לאכול, להיות כל רגע פנוי עם חברים ולהרגיש את החופש... התחילו המחשבות על החיים האמיתיים !!! הקולות של אימא ואבא שתזיזו את עצמכם התחילו להיות חופרים.

איפה להתחיל לעבוד ? מאיפה מתחילים ? איך משלמים את הכול ? ......

כאן מרכז צעירים נכנסים לתמונה !!!
מרכז צעירים והון האנושי שמח ללוות אתכם במהלך השירות שלכם ולקראת שחרורכם מצה"ל /השירות הלאומי-אזרחי ובצעדיכם הראשונים לקראת החיים האזרחיים.
המרכז מהווה שלוחה ישירה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ובמסגרתו תוכלו לקבל את כל המידע הנחוץ לכם
לקראת השחרור ולאחריו בתחומי זכויות חיילים משוחררים, תעסוקה, השכלה גבוהה, תרבות ומנהיגות.
השתחררתם ? הכירו את זכויותיכם על קצה המזלג:
מיהו חייל משוחרר ?
חייל משוחרר הזכאי להטבות ייחודיות, הוא כל מי ששירת לפחות 12 חודשים (או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות) תקופת הזכאות נמשכת עד חמש שנים מיום השחרור משירות החובה.

 

הזכויות וההטבות המגיעות לחייל המשוחרר:
א. זכויות שניתנות מתוקף חוק קליטת חיילים משוחררים
1. מענק שחרור – המענק מועבר ישירות לחשבון בנק, לכל מי שנחשב חייל משוחרר, תוך 20 עד 60 ימים ממועד סיום השרות הסדיר. כסף מזומן שיושב בחשבון ואפשר לעשות בו מה שבא לכם !

2. פיקדון אישי – מימוש כספי הפיקדון האישי יתאפשר במהלך 5 השנים מיום השחרור למטרות הבאות בלבד:
- נישואין (מימוש הפיקדון יתממש רק לאחר מועד הנישואין)
- פתיחת עסק
- לימודים (גם קורסי הכנה לפסיכומטרי)
- קניית דירה
- הכשרה מקצועית

3. הקרן לסיוע נוסף - מעניקה סיוע לצורך לימודים במכינות קדם אקדמיות הנדסאים וטכנאים.
ב. זכויות שניתנות מתוקף חוק ביטוח לאומי:
מענק עבודה נדרשת - מענק מלא מוענק לכם (בנוסף למשכורת) על 150 ימי עבודה. מענק חד-פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך 6 חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת (למעט עבודות פקידות) בתחומים הבאים: תחנות דלק, אתרי בנייה, בתי מלון, אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה וסיעוד.

הזכאות למענק
על פי חוק הביטוח הלאומי, המענק משולם לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך שישה חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת בתחומים שצוינו לעיל. המענק ישולם גם למסיימי שירות לאומי שהשלימו 24 חודשי שירות לאומי וכן למסיימי שירות שנישאו בתקופת השירות הלאומי - בתנאי ששירתו 6 חודשים לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות. מסיימי השירות האזרחי אינם זכאים על פי החוק למענק עבודה נדרשת.


Call Now Button